Faculty Detail

Photo Name Code Qualification E-mail
Sharmila Thakur
M.Sc. B.Ed
sharmila.thakur11@gmail.com
Parita Jani
S001
MA, B.Ed
P2.trivedi15@gmail.com
Meenu Mehta
S002
MA, B.Ed, M.Ed
meenusoni1987@gmail.com
Snehal Naik
S003
M.Com
Rajan Singh
S004
MA
Parth Kotwal
S005
MA
parth.kotwal85@gmail.com
Kinjal Patel
S006
MCA
Kinjupatel.02727@gmail.com
Subash Ghode
S007
M.Sc
Krishna Kotwal
UP001
BCA
Krishnakotwal6@gmail.com
Nitesh Suryavanshi
LP001
B.Sc
Niteshdsuryawanshi143@gmail.com
Dnyanseshwar Subash Dutonde
LP002
D.T.Ed
Mithilesh kushwaha
S007
B.Sc
mmvareli@gmail.com
Radha Agarwal
PP001
BA
Vipin Mishra
PP002
XII
Kalpana Choudhary
PP003
MA, B.Ed
Priyanka Sahni
PP004
XII
Pinal Mistri
PP005
M.Com
Pinalmistri143@gmail.com
Hansa Dubey
LP003
B.Com
Hansadubey68@gmail.com
Mehul Prajapat
LP004
MA
Managed By :- Sanskar Education Trust Sanskar Vidyasankul National Highway No :- 08 Baleswar Patiya, Opp :- Aman Hotel Ta :- Palsana, Dis:- Surat - 394315 Website :- www.sanskartrust.org